Περιοδικός Πίνακας

Περιοδικός Πίνακας με τροχιακά, ισότοπα, ιδιότητες, πληροφορίες, ενώσεις, ατομικά βάρη και αριθμούς οξείδωσης για όλα τα στοιχεία.
Το Πίνακα, μου τον έστειλε ο Πάνος Βασιλόπουλος από το λύκειο Λίμνης.

Δείτε το Περιοδικό Πίνακα.