Κοπέρνικος-Brahe-Kepler

Πως η επιστήμη προχωρά μέσα από ίντριγκες, φιλοδοξίες και προκαταλήψεις. Πως περάσαμε από το γεωκεντρικό στο ηλιοκεντρικό σύστημα. Διαβάστε τη συναρπαστική ιστορία των Κοπέρνικου, Brahe, Kepler (1543-1609).

Διαβάστε και τη σχετική αναρτημένη εργασία ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ.