Διδασκαλία της Απλής Αρμονικής Ταλάντωσης χρησιμοποιώντας τα φεγγάρια του Δία

Τα φεγγάρια του Δία κάνουν ομαλή κυκλική κίνηση γύρω απ΄’ αυτόν. Όμως από τη Γη φαίνονται σα να κάνουν Απλή Αρμονική Ταλάντωση. τραβώντας φωτογραφίες του Δία οι μαθητές μπορούν να υπολογίσουν τη περίοδο και την ακτίνα περιστροφής τω φεγγαριών και να μάθουν πως συνδέονται η ομαλή κυκλική κίνηση και  ΑΑΤ. Άρθρο της Carla Isabel Ribeiro στο περιοδικό Science In School.  Διαβάστε το άρθρο.

Σχετικά άρθρα