Εξήγηση του Μαγνητισμού και του Απομαγνητισμού

Εργαστηριακή άσκηση σχετικά με το μαγνητισμό και τον απομαγνητισμό του νικελίου. Ο απομαγνητισμός γίνεται όταν το νικέλιο περνάει μέσα από τη φλόγα ενός κεριού. Η φλόγα έχει θερμοκρασία μεγαλύτερη από 358 C που είναι η θερμοκρασία Curie για το νικέλιο. Όταν το νικέλιο κρυώσει ξαναμαγνητίζεται και το πείραμα επαναλαμβάνεται από την αρχή αυτόματα. Το νικέλιο επιλέχτηκε γιατί έχει χαμηλή θερμοκρασία Curie (ο σίδηρος έχει 770 C και δεν θα απομαγνητιζόταν από τη φλόγα). Το νικέλιο κόπηκε από ένα παλιό κέρμα των 10 cents του δολαρίου, μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί και σύρμα νικελίου. Ο μαγνήτης νεοδυμίου βρέθηκε από το σκληρό δίσκο ενός μεταχειρισμένου υπολογιστή. Η όλη κατασκευή είναι πολύ απλή. Δείτε το βίντεο.

Σχετικά άρθρα