Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική στο Λύκειο

 

Το πρόγραμμα σπουδών για την Φυσική Α΄ και Β΄ Λυκείου για την σχολική χρονιά 2014-2015 έχει περισσότερες εργαστηριακές ασκήσεις, αλλά και πολύ Η/Υ.
ΦΕΚ 1401, Β τεύχος, 2-6-2014, σελ. 19638-19643.
http://www.et.gr/index.php/2013-01-28-14-06-23/2013-01-29-08-13-13