Ηλεκτρονικά Εκπαιδευτικά Παιχνίδια

Μαθαίνοντας με ηλεκτρονικά παιχνίδια: Φωτοσύνθεση, Ηλεκτρικό ρεύμα, Μεταφορά Θερμότητας, Γενετική και Κριτική Σκέψη.

Μεταφορά από τον ιστότοπο www.biologyinschool.gr.

Η Possible Worlds έχει δημιουργήσει ηλεκτρονικά παιχνίδια για ένταξή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σχετίζονται με συγκεκριμένες έννοιες ? ενότητες των Επιστημών της Φύσης και στοχεύουν να διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς να αντιμετωπίσουν κοινές παρανοήσεις των μαθητών. Δεν είναι γενικού τύπου παιχνίδια, αλλά κατασκευασμένα για να ενταχθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Το παιχνίδι σχετικά με την κληρονομικότητα ονομάζεται RoboRiot. Πρόκειται για ένα strategy/adventure παιχνίδι, που ολοκληρώνεται σε 8 επίπεδα. Στόχος του είναι να διαχειριστεί δύο κοινές παρανοήσεις σχετικά με τη γενετική: πως η κληρονόμηση των χαρακτηριστικών δεν είναι τυχαία και πως τα επικρατή αλληλόμορφα κληρονομούνται καλύτερα ή ισχυρότερα από τα υπολειπόμενα. Για να δείτε τις πληροφορίες σχετικά με το RoboRiot πατήστε εδώ, ενώ για να παίξετε το παιχνίδι, πατήστε εδώ.

Το παιχνίδι σχετικά με τη φωτοσύνθεση ονομάζεται The Ruby Realm. Πρόκειται για ένα adventure/maze παιχνίδι που ολοκληρώνεται σε 20 επίπεδα. Στόχος του είναι να διαχειριστεί την κοινή παρανόηση μεταξύ μαθητών, πως η  αύξηση της μάζας των φυτών οφείλεται στο έδαφος. Για να δείτε τις πληροφορίες σχετικά με το The Ruby Realm πατήστε εδώ, ενώ για να παίξετε το παιχνίδι, πατήστε εδώ.

Το παιχνίδι για το ηλεκτρικό ρεύμα ονομάζεται Monster Music. Για να το παίξετε πατήστε εδώ.

Το παιχνίδι για τη μεταφορά θερμότητας λέγεται Galactic Gloop Zoo. Για να το παίξετε πατήστε εδώ.

Το παιχνίδι για τη Κριτική Σκέψη λέγεται No Way. Εδώ ελέγχονται οι γνώσεις που αποκτήθηκαν στη Φωτοσύνθεση, τη Μεταφορά Θερμότητας και τον Ηλεκτρισμό. Για να παίξετε το παιχνίδι πατήστε εδώ για τη φωτοσύνθεση, εδώ για τη μεταφορά θερμότητας και εδώ για τον Ηλεκτρισμό..

Σχετικά άρθρα