Η ιστοσελίδα http://users.sch.gr/isites/ με λογισμικά και προσομοιώσεις φυσικής, χημείας

Δείτε την ιστοσελίδα του σχ. συμβούλου, Γιάννη Σιτέ, με λογισμικά φυσικών επιστημών (ΣΕΠ, modellus, Interactive Physics, Phet, Edisson, Irydium) και προσομοιώσεις καθώς και άλλο χρήσιμο υλικό.

Σχετικά άρθρα