Οδηγίες διδασκαλίας θετικών μαθημάτων γυμνασίου 2014-15

Εγκύκλιος 147346/Γ2 (16-09-2014)

«Οδηγίες για τη διδασκαλία των θετικών μαθημάτων Ημερήσιου και
Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολ. έτος 2014-15»

Διαβάστε την εγκύκλιο.

Σχετικά άρθρα