Μηχανικό Ισοδύναμο Θερμότητας

Στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική αναφέρεται η εκτέλεση του πειράματος του Joule για την εύρεση του μηχανικού ισοδύναμου της θερμότητας (σελ. 19640).

Εδώ παρουσιάζονται δύο προσομοιώσεις για το πείραμα αυτό.

Η πρώτη από το tutorvista.

Η δεύτερη από το Advanced Placement Physics.

Σχετικά άρθρα