Εικονικά και πραγματικά εργαστήρια οριζόντιας βολής

Προσομοιώσεις και πραγματικά εργαστήρια οριζόντιας βολής από το ΕΚΦΕ Καλλίπολης Πειραιά, με to Interactive Physics, και το ΕΚΦΕ Κέρκυρας, ΕΚΦΕ Εύβοιας και ΕΚΦΕ Σερρών.

 Δείτε τη προσομοίωση του ΕΚΦΕ Κέρκυρας.

Δείτε το πραγματικό εργαστήριο του ΕΚΦΕ Κέρκυρας με ελάχιστο απαιτούμενο εξοπλισμό.

Δείτε τη προσομοίωση του ΕΚΦΕ Καλλίπολης.

Δείτε επίσης τη πρόταση του ΕΚΦΕ Εύβοιας

Δείτε ακόμη τη πρόταση του ΕΚΦΕ Σερρών (Φύλλο Εργασίας Πραγματικό Εργαστήριο).

Σχετικά άρθρα