οδηγίες για τη διδακτέα ύλη Α και Β λυκείου

Διαβάστε τις νέες οδηγίες 152508/Γ2 και 152499/Γ2 της 24ης-9-2014 για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Α και της Β λυκείου.

Α λυκείου.

Β λυκείου.

Σχετικά άρθρα