Το λογισμικό ανάλυσης βίντεο Tracker με πειράματα Φυσικής Α λυκείου

Εφαρμογή που αναπτύχθηκε από το Βασίλη Νούση, υπεύθυνο του ΕΚΦΕ Θεσπρωτίας.

Στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών Φυσικής για την Α? και Β? Λυκείου καθορίζεται μια
σειρά πειραματικών ασκήσεων και άλλων δραστηριοτήτων που μπορούν να πραγματοποιηθούν «στο
εργαστήριο ή/και στον Η/Υ». Αυτή η προτροπή ή/και απαίτηση των προγραμμάτων σπουδών για χρήση του Η/Τ σε πειραματικές ασκήσεις μπορεί να υλοποιηθεί με τη βοήθεια δύο κατηγοριών λογισμικού:

  • Λογισμικά MBL (Microprocessor Based Laboratory) που συνοδεύουν συστήματα συγχρονικής
    λήψης και απεικόνισης. Στην κατηγορία αυτή ανήκει για παράδειγμα το DBLab ή το Multilab
    που συνοδεύουν το σύστημα Multilog με το οποίο είναι εφοδιασμένα τα περισσότερα εργαστήρια Φυσικών Επιστημών των λυκείων της χώρας μας.
  • Λογισμικά VBL (Video Based Laboratory) ή αλλιώς λογισμικά ανάλυσης βίντεο.

Λήψη, εγκατάσταση.
Το Tracker μπορεί να μεταφορτωθεί από την ιστοσελίδα: http://www.cabrillo.edu/~dbrown/tracker/
του Douglas Brown ή την ιστοσελίδα: http://www.opensourcephysics.org/items/detail.cfm?ID=7365
του Open Source Physics.

 

Διαβάστε περισσότερα.

Σχετικά άρθρα