ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΕ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Ένα από τα πιο καινοτόμα προγράμματα e-learning που προσφέρονται από το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου κατά το τρέχον έτος έχει τον τίτλο ««ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΕ ΕΙΚΟΝΙΚΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ».
Αντικείμενο αυτού του προγράμματος αποτελεί η εισαγωγή των εκπαιδευόμενων
στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε εικονικά περιβάλλοντα μάθησης
(εικονικοί κόσμοι, Interactive Physics, Virtual Lab IrYdium Project) για τη διδασκαλία
των Φυσικών Επιστημών που αποβλέπουν στην οικοδόμηση βασικών γνώσεων και
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επιστημονικής μεθόδου από τους μαθητές.

Διαβάστε περισσότερα.

Σχετικά άρθρα