Αναλώσιμα εργαστηρίου για το ΓΕΛ

Το ΕΚΦΕ Αιγάλεω συνέταξε τους παρακάτω πίνακες με τα απαιτούμενα αντιδραστήρια και αναλώσιμα για την πραγματοποίηση όλων των προτεινομένων υποχρεωτικών εργαστηριακών ασκήσεων για το 2008. Οι αναγραφόμενες ποσότητες έχουν υπολογισθεί για ένα τμήμα μαθητών (οκτώ εργαστηριακές ομάδες).

 Φυσική: Α΄ Λυκείου

16 μπαταρίες των 1,5V(μεγέθους D): 1,90 ευρώ το ζεύγος

Χαρτοταινία: 3,50 ευρώ

 Φυσική: Β΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας

16 μπαταρίες των 4,5V: 2,11 ευρώ / μπαταρία

8 βαρίδια ψαρέματος Νο 3

 Χημεία: Α΄ Λυκείου

 

Αντιδραστήρια Ποσότηταγια ένα

τμήμα

μαθητών

Απαιτούμενηποσότητα

σε εμπορική

μορφή

Ελάχιστηποσότητα

εμπορίου

Ενδεικτικήτιμή

εμπορίου

με ΦΠΑ

(ευρώ)

Υδροχλωρικό οξύ 0,1Μ 1 L 10 ml 2,5 lt 14,88
Υδροξείδιο του νατρίου 0,1Μ 1 L 4 gr 1 kgr 13,21
Οξικό οξύ 1Μ 100 ml 7 ml 1 lt 11,88
Υδροξείδιο του νατρίου 1Μ 150 ml 6 gr 1 kgr 13,21
Διάλυμα Ηλιανθίνης 100 ml 100 ml 100 ml 4,64
Διάλυμα Φαινολοφθαλεϊνης 100 ml 100 ml 100 ml 5,30
Διάλυμα Χλωριούχου Αργιλίου 0,1Μ 300 ml 4 gr 100 gr 15,47
Διάλυμα Τριχλωριούχου Σιδήρου 0,1Μ 300 ml 5,4 gr 250 gr 35,40
Διάλυμα Θειϊκού Νατρίου 0,1Μ 300 ml 1,5 gr 500 gr 17,02
Αμμωνία 1Μ 150 ml 4 ml 2,5 lt 19,04
Διάλυμα Νιτρικού Αργύρου 0,1Μ 300 ml 3,4 gr 25 gr 80,33
Διάλυμα Ιωδιούχου Καλίου 0,1Μ 300 ml 3,3 gr 100 gr 10,71
Διάλυμα Βρωμιούχου Νατρίου 0,1Μ 300 ml 2 gr 1 kgr 37,49
Ενυδρος Θειικός Χαλκός 40 gr 40 gr 1 kgr 39,03
Πεχαμετρικό χαρτί Ένα κουτάκι Ένα κουτάκι Λωρίδες(1-14) 9,52
Διάλυμα Θειϊκού οξέος 0,01Μ 500 ml 3 ml
Νιτρικό βάριο 0,01Μ 300 ml 1 gr 500 gr 55,34
Υδροχλωρικό οξύ 0,01Μ 500 ml 3 ml 2,5 lt 14,88

Αποσταγμένο νερό για την παρασκευή των διαλυμάτων.

Χημεία: Β΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας

 

Αντιδραστήρια Ποσότητα για ένα τμήμα μαθητών Απαιτούμενηποσότητα σε εμπορική μορφή Ελάχιστη ποσότητα εμπορίου Ενδεικτική τιμή εμπορίου με ΦΠΑ (ευρώ)
Αιθανόλη 300 ml 200 ml 2,5 lt 28,56
Yδροχλωρικό οξύ 2Μ 100 ml 20 ml 2,5 lt 14,88
Ελασμα Χαλκού 8 τεμ 8 τεμ 2 τεμ 2,14
Διάλυμα Νιτρικού Αργύρου 0,1Μ 150 ml 1 gr 25 gr 80,33
Διάλυμα Θειικού Χαλκού 100 ml 6,9 gr 1 kgr 39,03
Υδροξείδιο του νατρίου στερεό  20 gr  10 gr 1 Kgr 13,21
Οξικό οξύ 2Μ 500 ml 60 ml 1 lt 11,88
Διάλυμα Ιωδιούχου Καλίου 1Μ 50 ml 1 gr 100 gr 10,71
Οξινο ανθρακικό Νάτριο 10 gr 10 gr 1 Kgr 17,97
Διάλυμα Ηλιανθίνης 100 ml 100 ml 100 ml 4,64
Διάλυμα Φαινολοφθαλεϊνης 100 ml 100 ml 100 ml 5,30
Πεχαμετρικό χαρτί Ένα κουτάκι Ένα κουτάκι Λωρίδες (1-14) 9,52
Αντιδραστήριο Fehling A 100 ml 100 ml 500 ml 17,97
Αντιδραστήριο Fehling B 100 ml 100 ml 500 ml 23,80
Αμμωνία πυκνή 100 ml 100 ml 2,5 lt 19,04

Αποσταγμένο νερό για την παρασκευή των διαλυμάτων.

 Χημεία: Β΄ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης

 

Αντιδραστήρια Ποσότητα για ένα τμήμα μαθητών Απαιτούμενηποσότητα σε εμπορική μορφή Ελάχιστη ποσότητα εμπορίου Ενδεικτική τιμή εμπορίου με ΦΠΑ (ευρώ)
Υδροχλωρικό οξύ 0,5Μ 3 lt 150 ml 2,5 lt 14,88
Υδροξείδιο του Νατρίου  0,5Μ 1lt 20 gr 1 Kgr 13,21
Υδροξείδιο του Νατρίου στερεό 20 gr 40 gr 1 Kgr 13,21
Ιωδικό κάλιο 0,02Μ 300 ml 2 gr 100 gr 33,62
Διάλυμα Θειώδους Νατρίου 0,04Μ 300 ml 2 gr 1 Kgr 19,64
Διάλυμα Θειικού Χαλκού 0,1Μ 500 ml 0 gr 1 Kgr 39,03
Διάλυμα Θειϊκού Ψευδαργύρου 0,1Μ 500 ml 20 gr 500 gr 25,59
?Ελάσματα Cu, Fe, Zn, Mg 8 τεμ 8 τεμ
??Ελάσματα Zn ζεύγος 5,66
??Ελάσματα Al, Zn, Cu, Fe, Pb 1 σετ 5,24
??Ελάσματα Al, Cu, Fe, Pb 1 σετ 6,55
??Mg ταινία 8τεμ, 8x5cm 30,08
??Mg ράβδος 50gr 59,44

Αποσταγμένο νερό για την παρασκευή των διαλυμάτων.

?Χρειάζονται: ελάσματα Cu, Fe, Zn, Mg 8 τεμ/τμήμα

??Υπάρχουν στο εμπόριο

 Χημεία: Γ΄ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης

 

Αντιδραστήρια Ποσότητα για ένα τμήμα μαθητών Απαιτούμενη ποσότητα σε εμπορική μορφή Ελάχιστη ποσότητα εμπορίου Ενδεικτική τιμή εμπορίου με ΦΠΑ (ευρώ)
Υδροξείδιο του νατρίου 2Μ 1 lt  80 gr 1 Kgr 13,21
Υδροξείδιο του νατρίου 0,1Μ 500 ml 2 gr 1 Kgr 13,21
Υδροχλωρικό οξύ 2Μ 1 lt  200 ml 2,5 lt 14,88
Οξικό οξύ 2Μ 500 ml 60 ml 1 lt 11,88
Αμμωνία 2Μ 500 ml 70 ml 2,5 lt 19,04
Διάλυμα φαινολοφθαλεϊνης 100 ml 100 ml 100 ml 5,30
Πεχαμετρικό χαρτί Ένα κουτάκι Ένα κουτάκι Λωρίδες (1-14) 9,52

Αποσταγμένο νερό για την παρασκευή των διαλυμάτων.

 Βιολογία

 

Αναλώσιμα Ποσότητα για ένα τμήμα μαθητών Απαιτούμενη ποσότητα σε εμπορική μορφή Ελάχιστη ποσότητα εμπορίου Ενδεικτική τιμή εμπορίου με ΦΠΑ (ευρώ)
Αντικειμενοφόροι πλάκες 100 τεμάχια 100 τεμάχια 50 τεμάχια (ατρόχιστες) 4,28
Καλυπτρίδες (22×22 mm) 200 τεμάχια 200 τεμάχια 100 τεμάχια 4,28
Διάλυμα Lugol 50 ml 50 ml 1 lt 26,78
Αιθανόλη 100 ml 100 ml 2,5 lt 28,56
Υπεροξείδιο του υδρογόνου 30% 100 ml 100 ml 1 lt 16,80
Υδροχλωρικό οξύ 10% 200 ml 20 ml 2,5 lt 14,88

 

Σχετικά άρθρα