Αναλώσιμα εργαστηρίου για τα ΕΠΑΛ

  1. Το ΕΚΦΕ Αιγάεω συνέταξε τους παρακάτω πίνακες με τα απαιτούμενα αντιδραστήρια και αναλώσιμα για την πραγματοποίηση όλων των προτεινομένων εργαστηριακών ασκήσεων, για το 2008. Οι αναγραφόμενες ποσότητες έχουν υπολογισθεί για ένα τμήμα μαθητών (οκτώ εργαστηριακές ομάδες).

Φυσική: Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ.  

16 μπαταρίες των 1,5V(μεγέθους D): 1,90 ευρώ το ζεύγος

Χαρτοταινία: 3,50 ευρώ

 Φυσική: Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ.    

16 μπαταρίες των 4,5V: 2,11 ευρώ / μπαταρία

8 λαμπάκια των 3,5V: 0,36 ευρώ / λαμπάκι

8 βαρίδια ψαρέματος Νο 3

Χημεία: Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ.

 

Αντιδραστήρια Ποσότητα

για ένα

τμήμα

μαθητών

Απαιτούμενη

ποσότητα

σε εμπορική

μορφή

Ελάχιστη

ποσότητα

εμπορίου

Ενδεικτική

τιμή

εμπορίου

με ΦΠΑ

(ευρώ)

Υδροχλωρικό οξύ 0,1Μ 1 L 10 ml 2,5 lt 14,88
Υδροξείδιο του νατρίου 0,1Μ 1 L 4 gr 1 kgr 13,21
Οξικό οξύ 1Μ 100 ml 7 ml 1 lt 11,88
Υδροξείδιο του νατρίου 1Μ 150 ml 6 gr 1 kgr 13,21
Διάλυμα Ηλιανθίνης 100 ml 100 ml 100 ml 4,64
Διάλυμα Φαινολοφθαλεϊνης 100 ml 100 ml 100 ml 5,30
Διάλυμα Χλωριούχου Αργιλίου 0,1Μ 300 ml 4 gr 100 gr 15,47
Διάλυμα Τριχλωριούχου Σιδήρου 0,1Μ 300 ml 5,4 gr 250 gr 35,40
Διάλυμα Θειϊκού Νατρίου 0,1Μ 300 ml 1,5 gr 500 gr 17,02
Αμμωνία 1Μ 150 ml 4 ml 2,5 lt 19,04
Διάλυμα Νιτρικού Αργύρου 0,1Μ 300 ml 3,4 gr 25 gr 80,33
Διάλυμα Ιωδιούχου Καλίου 0,1Μ 300 ml 3,3 gr 100 gr 10,71
Διάλυμα Βρωμιούχου Νατρίου 0,1Μ 300 ml 2 gr 1 kgr 37,49
Ενυδρος Θειικός Χαλκός 40 gr 40 gr 1 kgr 39,03
Πεχαμετρικό χαρτί Ένα κουτάκι Ένα κουτάκι Λωρίδες(1-14) 9,52
Διάλυμα Θειϊκού οξέος 0,01Μ 500 ml 3 ml
Νιτρικό βάριο 0,01Μ 300 ml 1 gr 500 gr 55,34
Υδροχλωρικό οξύ 0,01Μ 500 ml 3 ml 2,5 lt 14,88

 

Αποσταγμένο νερό για την παρασκευή των διαλυμάτων.

 

Χημεία: Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ.

 

Αντιδραστήρια Ποσότητα για ένα τμήμα μαθητών Απαιτούμενη

ποσότητα σε εμπορική μορφή

Ελάχιστη ποσότητα εμπορίου Ενδεικτική τιμή εμπορίου με ΦΠΑ (ευρώ)
Αιθανόλη 300 ml 200 ml 2,5 lt 28,56
Yδροχλωρικό οξύ 2Μ 100 ml 20 ml 2,5 lt 14,88
Ελασμα Χαλκού 8 τεμ 8 τεμ 2 τεμ 2,14
Διάλυμα Νιτρικού Αργύρου 0,1Μ 150 ml 1 gr 25 gr 80,33
Διάλυμα Θειικού Χαλκού 100 ml 6,9 gr 1 kgr 39,03
Υδροξείδιο του νατρίου στερεό  20 gr  10 gr 1 Kgr 13,21
Οξικό οξύ 2Μ 500 ml 60 ml 1 lt 11,88
Διάλυμα Ιωδιούχου Καλίου 1Μ 50 ml 1 gr 100 gr 10,71
Οξινο ανθρακικό Νάτριο 10 gr 10 gr 1 Kgr 17,97
Διάλυμα Ηλιανθίνης 100 ml 100 ml 100 ml 4,64
Διάλυμα Φαινολοφθαλεϊνης 100 ml 100 ml 100 ml 5,30
Πεχαμετρικό χαρτί Ένα κουτάκι Ένα κουτάκι Λωρίδες (1-14) 9,52
Αντιδραστήριο Fehling A 100 ml 100 ml 500 ml 17,97
Αντιδραστήριο Fehling B 100 ml 100 ml 500 ml 23,80
Αμμωνία πυκνή 100 ml 100 ml 2,5 lt 19,04

 

Αποσταγμένο νερό για την παρασκευή των διαλυμάτων.

 

Σχετικά άρθρα