Κριτήρια επιλογής και καθήκοντα ΥΣΕΦΕ

«Επιλογή και αρμοδιότητες του Υπευθύνου Σχολικού Εργαστηρίου
Φυσικών Επιστημών (ΥΣΕΦΕ)»
Διαδικασία Επιλογής του Υπευθύνου Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών
Επιστημών.

Εγκύκλιος 155330/Γ7/22-10-2013.

Διαβάστε την εγκύκλιο.

Σχετικά άρθρα