Διαδικτυακά μαθήματα για καθηγητές από τον ιστότοπο Coursera

Διαδικτυακά μαθήματα για καθηγητές από τον ιστότοπο COURSERA.

Τα μαθήματα καλύπτουν τις περιοχές των μαθηματικών, των φυσικών επιστημών και της κοινωνιολογίας. Γίνονται συνήθως στα αγγλικά, αλλά κάποια προσφέρονται και σε άλλες γλώσεες. Συνήθως παρέχεται βεβαίωση σπουδών.

Μεταξύ των μαθημάτων που ξεκινούν σύντομα υπάρχουν και τα ακόλουθα που αφορούν στις φυσικές επιστήμες:

1) American Museum of Natural History        “Evolution: A Course for Educators”

https://www.coursera.org/course/amnhevolution

2) University of Illinois at Urbana-Champaign   “Emergence of Life”

https://www.coursera.org/course/emergenceoflife

3)  Caltech        “The Science of the Solar System”

https://www.coursera.org/course/solarsystem

4) Rutgers University       “Analyzing the Universe”

https://www.coursera.org/course/analyze

5) Tel Aviv University     “What a Plant Knows (and other things you didn?t know about plants)”

https://www.coursera.org/course/plantknows

6) American museum of natural history     “Genetics and Society: A Course for Educators”

https://www.coursera.org/course/amnhgenetics

Σχετικά άρθρα