Εξεταστέα ύλη για τη Α λυκείου

Με την υπουργική απόφαση 20895/Γ2 της 13/02/2014 ορίζεται η εξεταστέα ύλη για όλα τα μαθήματα της Α Λυκείου και των Α και Β τάξεων του εσπερινού λυκείου.

Διαβάστε όλη την εγκύκλιο.

Ειδικά για τα θετικά μαθήματα η εξεταστέα ύλη είναι η ακόλουθη:

Φυσική

Από τη διδακτέα ύλη της Α΄ τάξης Ημερησίου ΓΕΛ, όπως έχει οριστεί με την με αρ. πρωτ.   139606/Γ2/01-10-2013 εγκύκλιο, αφαιρείται το κεφάλαιο ?2.2 Διατήρηση της ολικής ενέργειας και υποβάθμιση της ενέργειας ?.

Χημεία

Για την Α΄ τάξη Ημερησίου ΓΕΛ ισχύουν όσα αναφέρονται στις Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος (εγκύκλιος με αρ. πρωτ. 178603/Γ2/22-11-2013 της Δ/νσης Σπουδών Δ/θμιας Εκπ/σης /Τμήμα Α΄).

Βιολογία

Για την Α΄ τάξη Ημερησίου ΓΕΛ η εξεταστέα ύλη του μαθήματος είναι η εξής:

Γενική οδηγία: Σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία, προτείνεται γενικά, να μη δίνεται έμφαση στις λεπτομέρειες της δομής ή/και της λειτουργίας των επιμέρους οργάνων και συστημάτων. Αντίθετα, κρίνεται σκόπιμο να δίνεται έμφαση στην ανάδειξη της σχέσης δομής και λειτουργίας στο πλαίσιο της γενικότερης λειτουργίας του  οργανισμού  ως συνόλου και στην επίδραση διαφόρων παραγόντων ιδιαιτέρως αυτών που έχουν σχέση με τον τρόπο ζωής του ατόμου και τη διατήρηση της υγείας του.

 

Προτείνεται η διδασκαλία να ενισχυθεί με τη χρήση εγκεκριμένων λογισμικών (Βιολογία Λυκείου) καθώς και με τη χρήση ψηφιακού υλικού από αντίστοιχους ιστότοπους (www.dschool.edu.gr ).

Τα κεφάλαια διδάσκονται με την εξής σειρά: 1, 9, 10, 11, 3, 12, 7 και 8.

Κεφάλαιο ΕΝΟΤΗΤΕΣ Παρατηρήσεις
Κεφάλαιο 1 ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ
ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
Να διδαχθεί όλο το κεφάλαιο.
Κεφάλαιο 9 ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Εισαγωγή ? Δομή και λειτουργία των νευρικών κυττάρων Δεν θα διδαχθούν οι παράγραφοι:Δυναμικό ηρεμίας. Νευρική ώσηΣυνάψεις

Όλες οι υπόλοιπες παράγραφοι να διδαχθούν.

Περιφερικό Νευρικό Σύστημα Να διδαχθεί όλη η ενότητα.
Κεντρικό Νευρικό Σύστημα Δεν θα διδαχθεί η παράγραφος:Λειτουργικές περιοχές του εγκεφάλου. Όλες οι υπόλοιπες παράγραφοι να διδαχθούν.
Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα Να διδαχθεί όλη η ενότητα.

 

Κεφάλαιο 10 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ- ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ. Υποδοχείς -Αισθήσεις Να διδαχθεί όλη η ενότητα.
  Σωματικές Αισθήσεις Να διδαχθεί όλη η ενότητα.
Ειδικές Αισθήσεις Δεν θα διδαχθούν οι παράγραφοι:Έλεγχος έντασης του εισερχόμενου φωτός και εστίαση Βιοχημεία της όρασης. Όλες οι υπόλοιπες παράγραφοι να διδαχθούν.
Κεφάλαιο 11 ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ. Εισαγωγή ? ορμόνες- τρόποι δράσης ορμονών Να διδαχθεί η εισαγωγή στην οποία δίνονται τα είδη των αδένων και των ορμονών και η παράγραφος Ορμόνες
Αδένες Να μη διδαχθεί η ενότητα
Κεφάλαιο 3 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Καρδιά Να διδαχθεί όλη η ενότητα.
Αιμοφόρα αγγεία Να διδαχθεί όλη ενότητα.
Η κυκλοφορία του αίματος Να μη διδαχθεί η ενότητα.
Αίμα Να διδαχθεί όλη η ενότητα.
Κεφάλαιο 12 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ? ΑΝΑΠΤΥΞΗΕισαγωγή ? Δομή και Λειτουργία αναπαραγωγικού συστήματος Να μη διδαχθεί η παράγραφος: Εμμηνορρυσιακός κύκλοςΝα διδαχθεί όλη η υπόλοιπη ενότητα.
Από τη μείωση στη γονιμοποίηση Να διδαχθεί όλη η ενότητα.
Ανάπτυξη του εμβρύου- Τοκετός Να μη διδαχθούν οι παράγραφοι:Αυλάκωση,Εμφύτευση,Σχηματισμός πλακούντα,

Ανάπτυξη μετά τον τοκετό ?Γήρας

Να διδαχθεί όλη η υπόλοιπη ενότητα.

Κεφάλαιο 7 ΕΡΕΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Εισαγωγή-Οστά-Μυελός οστών Να διδαχθεί η εισαγωγή και η παράγραφος: Ο μυελός των οστών.Nα μην διδαχθούν oι υπόλοιπες παράγραφοι(Σύσταση του οστίτη ιστού, Μορφολογία των οστών)
Σχηματισμός ?ανάπτυξη οστών Να μη διδαχθεί η ενότητα.
Αρθρώσεις Να διδαχθεί η ενότητα.
Μέρη σκελετού Να μη διδαχθεί η ενότητα.
Κεφάλαιο 8 ΜΥΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Μυϊκός ιστός Να διδαχθεί η ενότητα.
Δομή και λειτουργία του σκελετικού μυός Να διδαχθεί η παράγραφος: Δομή του σκελετικού μυόςNα μη διδαχθούν οι παράγραφοι: Δομή και λειτουργία της γραμμωτής μυϊκής ίνας , Νευρομυϊκή σύναψη και Μυϊκή συστολή

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών στο Γυμνάσιο

Στο ΦΕΚ με αριθμό φύλλου 97 και ημερομηνία έκδοσης 22 Ιανουαρίου 2014, δημοσιεύεται το πρόγραμμα σπουδών για τα θετικά μαθήματα στο Γυμνάσιο. Πρόκειται για μία τροποποίηση του ήδη υπάρχοντος προγράμματος με κάποια ανακατάταξη στη θεματολογία, στις ώρες και ορισμένα καινούρια θέματα για διδασκαλία.

Δείτε το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Εγκύκλιος για την αξιολόγηση των μαθητών στη Φυσική της Α’ Γυμνασίου

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 42/25-11-
2013 του Δ.Σ.) αποστέλλονται οι παρακάτω οδηγίες που αφορούν στην αξιολόγηση των
μαθητών της Α΄ τάξης Γυμνασίου για το σχ. έτος 2013-2014.

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο.

Υποχρεωτικές ασκήσεις 2013 – 2014

Για το σχολικέ έτος 2013-104 στο πλαίσιο της διδασκαλίας των μαθημάτων Φυσικών Επιστημών στα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑ.Λ, θα πραγματοποιηθούν κατ’ ελάχιστον οι εργαστηριακές ασκήσεις που περιγράφονται στην παρακάτω εγκύκλιο.

Διαβάστε τη σχετική εγκύκλιο.