ΕΚΦΕ Εύβοιας

Author's posts

Το πείραμα του CERN στη Χαλκίδα

δεύτερο masterclass στη Χαλκίδα

Το ΕΚΦΕ διοργανώνει σεμινάρια (masterclasses) σχετικά με το πείραμα του αιώνα στο CERN στη Γενεύη, σχετικά με τα υποατομικά σωματίδια κι την αρχή του Σύμπαντος. Θα έρθει στη Χαλκίδα να μιλήσει σχετικά, η καθηγήτρια του πανεπιστήμιου Αθηνών κα Κουρκουμέλη, μετά θα συνδεθούμε με το CERN και θα ξεναγηθούμε στους χώρους του και τέλος μαθητές από …

Συνέχεια ανάγνωσης

Άσκηση στην Άνωση

Πρόκειται για τμήμα της εργασίας ΑΝΩΣΗ ? ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ? ΑΡΧΗ ΑΡΧΙΜΗΔΗ. Οι μαθητές διερευνούν με το PHET τη σχέση μεταξύ της Άνωσης και του βυθισμένου όγκου και εξάγουν την εξίσωση Α=dVg. Το d εμφανίζεται σαν συντελεστής αναλογίας και κατόπιν διερεύνησης οι μαθητές καταλήγουν ότι είναι ένα χρήσιμο μέγεθος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν κριτήριο επίπλευσης …

Συνέχεια ανάγνωσης

Άνωση – Πυκνότητα – Αρχή Αρχιμήδη

Βράβευση του ΕΚΦΕ Εύβοιας στο διαγωνισμό pathway του ΙΕΠ για τη προώθηση της Διερευνητικής Μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες. Η Αρχή του Αρχιμήδη, η εξίσωση της άνωσης Α=dVg και η έννοια της πυκνότητας εξάγονται από πραγματικά και εικονικά πειράματα. Παρατίθενται πρακτικές εφαρμογές. Δείτε το σενάριο διδασκαλίας. Δείτε το σχετικό φύλλο εργασίας για τους μαθητές.

Άσκηση στην οριζόντια βολή

Πρόκειται για τμήμα της εργασίας ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ? ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ. Δίνεται στους μαθητές μια στροβοσκοπική φωτογραφία και ζητείται να εξάγουν τις εξισώσεις της κίνησης και να προσδιορίσουν το g = 9,81 με τη βοήθεια του του EXCEL. Δείτε το σχετικό φύλλο εργασίας.