Άσκηση στην Άνωση

Άσκηση με εικονικό εργαστήριο Phet στην Άνωση. Εξαγωγή του τύπου Α=dVg, μέσα από το πείραμα (διερευνητική μάθηση). Από τη σταθερά αναλογίας μεταξύ βυθισμένου όγκου και άνωσης, προκύπτει η έννοια της πυκνότητας.
Δείτε την άσκηση.

Άσκηση στην Άνωση

Πρόκειται για τμήμα της εργασίας ΑΝΩΣΗ ? ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ? ΑΡΧΗ ΑΡΧΙΜΗΔΗ. Οι μαθητές διερευνούν με το PHET τη σχέση μεταξύ της Άνωσης και του βυθισμένου όγκου και εξάγουν την εξίσωση Α=dVg. Το d εμφανίζεται σαν συντελεστής αναλογίας και κατόπιν διερεύνησης οι μαθητές καταλήγουν ότι είναι ένα χρήσιμο μέγεθος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν κριτήριο επίπλευσης και το ονομάζουμε πυκνότητα.

Δείτε το φύλλο εργασίας.

Άνωση – Πυκνότητα – Αρχή Αρχιμήδη

Βράβευση του ΕΚΦΕ Εύβοιας στο διαγωνισμό pathway του ΙΕΠ για τη προώθηση της Διερευνητικής Μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες. Η Αρχή του Αρχιμήδη, η εξίσωση της άνωσης Α=dVg και η έννοια της πυκνότητας εξάγονται από πραγματικά και εικονικά πειράματα. Παρατίθενται πρακτικές εφαρμογές.

Δείτε το σενάριο διδασκαλίας.

Δείτε το σχετικό φύλλο εργασίας για τους μαθητές.