Ετικέτα: άνωση

Άσκηση στην Άνωση

Άσκηση με εικονικό εργαστήριο Phet στην Άνωση. Εξαγωγή του τύπου Α=dVg, μέσα από το πείραμα (διερευνητική μάθηση). Από τη σταθερά αναλογίας μεταξύ βυθισμένου όγκου και άνωσης, προκύπτει η έννοια της πυκνότητας. Δείτε την άσκηση.

Άσκηση στην Άνωση

Πρόκειται για τμήμα της εργασίας ΑΝΩΣΗ ? ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ? ΑΡΧΗ ΑΡΧΙΜΗΔΗ. Οι μαθητές διερευνούν με το PHET τη σχέση μεταξύ της Άνωσης και του βυθισμένου όγκου και εξάγουν την εξίσωση Α=dVg. Το d εμφανίζεται σαν συντελεστής αναλογίας και κατόπιν διερεύνησης οι μαθητές καταλήγουν ότι είναι ένα χρήσιμο μέγεθος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν κριτήριο επίπλευσης …

Συνέχεια ανάγνωσης

Άνωση – Πυκνότητα – Αρχή Αρχιμήδη

Βράβευση του ΕΚΦΕ Εύβοιας στο διαγωνισμό pathway του ΙΕΠ για τη προώθηση της Διερευνητικής Μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες. Η Αρχή του Αρχιμήδη, η εξίσωση της άνωσης Α=dVg και η έννοια της πυκνότητας εξάγονται από πραγματικά και εικονικά πειράματα. Παρατίθενται πρακτικές εφαρμογές. Δείτε το σενάριο διδασκαλίας. Δείτε το σχετικό φύλλο εργασίας για τους μαθητές.