Διακοπή και Βραχυκύκλωμα

Διάκριση μεταξύ διακοπής ρεύματος που οφείλεται σε βραχυκύκλωμα και διακοπής που οφείλεται σε ανοιχτό διακόπτη.
Συναρμολόγηση απλού κυκλώματος.
Διαπίστωση ότι από το βραχυκυκλωμένο τμήμα δεν διέρχεται ρεύμα και ότι στο υπόλοιπο τμήμα του κυκλώματος, η ένταση του ρεύματος αυξάνεται σημαντικά.
Αρχή λειτουργίας της ασφάλειας.

Δείτε το Φύλλο Εργασίας.

Σύνδεση Αντιστατών

Οδηγίες για τη συναρμολόγηση απλού με κυκλώματος με σύνδεση αντιστατών σε σειρά ή παράλληλα. Μέτρηση αντίστασης και της ισοδύναμης αντίστασης. Διαπίστωση της σχέσης μεταξύ τάσεων και εντάσεων σε κάθε αντίσταση.

Δείτε το Φύλλο Εργασίας.

Νόμος του Ohm

Κατασκευάζουμε ένα κύκλωμα και συνδέουμε βολτόμετρο και αμπερόμετρο. Επαληθεύουμε το νόμο του Ohm.

Δείτε το σχετικό φύλλο εργασίας.