Ετικέτα: αντίσταση

Σύνδεση Αντιστατών

Οδηγίες για τη συναρμολόγηση απλού με κυκλώματος με σύνδεση αντιστατών σε σειρά ή παράλληλα. Μέτρηση αντίστασης και της ισοδύναμης αντίστασης. Διαπίστωση της σχέσης μεταξύ τάσεων και εντάσεων σε κάθε αντίσταση. Δείτε το Φύλλο Εργασίας.

Νόμος του Ohm

Κατασκευάζουμε ένα κύκλωμα και συνδέουμε βολτόμετρο και αμπερόμετρο. Επαληθεύουμε το νόμο του Ohm. Δείτε το σχετικό φύλλο εργασίας.