Εγκύκλιος για την αξιολόγηση των μαθητών στη Φυσική της Α’ Γυμνασίου

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 42/25-11-
2013 του Δ.Σ.) αποστέλλονται οι παρακάτω οδηγίες που αφορούν στην αξιολόγηση των
μαθητών της Α΄ τάξης Γυμνασίου για το σχ. έτος 2013-2014.

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο.