Ενέργεια – Δημοτικό

Μορφές και μετατροπές ενέργειας. Προσομοίωση με το λογισμικό Phet.

Θερμική ισορροπία. Θερμοχωρητικότητα, ροή ενέργειας από θερμό στο κρύο. Προτείνονται και πραγματικά πειράματα.

Δείτε το σχετικό φύλλο εργασίας.