Πειράματα Θερμότητας για το Δημοτικό

Σειρά πειραμάτων που ανέπτυξε η κυρία Μαρία Τασσοπούλου, δασκάλα του 21ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας στη Θερμότητα (Ε τάξη). Το αρχείο είναι μεγάλο (20 Mb) λόγω των φωτογραφιών.

Διαβάστε τα πειράματα.

Ενέργεια – Δημοτικό

Μορφές και μετατροπές ενέργειας. Προσομοίωση με το λογισμικό Phet.

Θερμική ισορροπία. Θερμοχωρητικότητα, ροή ενέργειας από θερμό στο κρύο. Προτείνονται και πραγματικά πειράματα.

Δείτε το σχετικό φύλλο εργασίας.