Παρατήρηση Φυτικών Ιστών

Παρατήρηση στομάτων στην επιδερμίδα φύλλων διάφορων φυτών.
Παρατήρηση χλωροπλαστών και καταφρακτικών κυττάρων.

Δείτε το Φύλλο Εργασίας