Ετικέτα: κοβάλτιο

Μελέτη της Θέσης Χημικής Ισορροπίας με Κοβάλτιο

Μελέτη της επίδρασης της θερμοκρασίας και της συγκέντρωσης στη θέση της χημικής ισορροπίας της χημικής αντίδρασης του χλωριούχου κοβαλτίου με το νερό.   Διαβάστε την άσκηση