Εικονικά και πραγματικά εργαστήρια οριζόντιας βολής

Προσομοιώσεις και πραγματικά εργαστήρια οριζόντιας βολής από το ΕΚΦΕ Καλλίπολης Πειραιά, με to Interactive Physics, και το ΕΚΦΕ Κέρκυρας, ΕΚΦΕ Εύβοιας και ΕΚΦΕ Σερρών.

 Δείτε τη προσομοίωση του ΕΚΦΕ Κέρκυρας.

Δείτε το πραγματικό εργαστήριο του ΕΚΦΕ Κέρκυρας με ελάχιστο απαιτούμενο εξοπλισμό.

Δείτε τη προσομοίωση του ΕΚΦΕ Καλλίπολης.

Δείτε επίσης τη πρόταση του ΕΚΦΕ Εύβοιας

Δείτε ακόμη τη πρόταση του ΕΚΦΕ Σερρών (Φύλλο Εργασίας Πραγματικό Εργαστήριο).

Μελέτη Οριζόντιας Βολής με Φωτοπύλες

Μελέτη της Οριζόντιας Βολής σαν σύνθετης κίνησης.
Προσδιορισμός της αρχικής ταχύτητας, του βεληνεκούς και της ταχύτητας πτώσης.
Γνωριμία με τις φωτοπύλες.

Διαβάστε το Φύλλο Εργασίας.

Άσκηση στην Οριζόντια Βολή

Οι μαθητές καλούνται να προσδιορίσουν την οριζόντια και τη κατακόρυφη ταχύτητα, την εξίσωση τροχιάς και το g, μέσα από μια στροβοσκοπική φωτογραφία.

Δείτε την άσκηση.

Άσκηση στην οριζόντια βολή

Πρόκειται για τμήμα της εργασίας ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ? ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ. Δίνεται στους μαθητές μια στροβοσκοπική φωτογραφία και ζητείται να εξάγουν τις εξισώσεις της κίνησης και να προσδιορίσουν το g = 9,81 με τη βοήθεια του του EXCEL.

Δείτε το σχετικό φύλλο εργασίας.