Το περιοδικό Chem

Περιοδικό με θέματα σύγχρονης χημείας.

Στο τεύχος  Δεκεμβρίου 2016 μπορείτε να βρείτε τα παρακάτω θέματα:

Highlights

  • Dean et al. report a study on the light-harvesting process of the cryptophyte algae. This species has a unique architecture that allows it to absorb part of the radiation from the solar spectrum, usually neglected by plants, and efficiently convert it to be compatible with chlorophyll and complete photosynthesis. The fundamental understanding of this concerted action represents an important step in the design of nature-inspired light-harvesting systems.
  • Evans et al. demonstrate the mechanics and thermodynamics responsible for an unconventional negative gas absorption process observed in a specific metal-organic framework (MOF) for the first time.
  • Reichenbach et al. explore the pairing and mis-pairing of the synthetic bases P and Z. The study provides insight into some of the challenges that must be overcome to ensure that synthetic bases only form specific interactions with each other rather than mis-pair when combined with nature?s code.
  • Wang et al. demonstrate a way to synthesize metal-oxide clusters, which are normally prone to hydrolysis, in water by simultaneously assembling and crystallizing them at the solution interface.
  • In her Catalysis article, Dr. Garc?a reiterates the environmental issues caused by plastics and gives a scholarly overview of both general and plastic-specific strategies for recycling. She concludes this piece by providing a perspective on the most promising options for making plastics more sustainable and a force for good rather than a source of pollution.

 

Διαβάστε το τεύχος Δεκεμβρίου 2016 εδώ.

 

 

 

 

 

Το 8ο τεύχος του περιοδικού Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση

Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο το 8ο τεύχος του περιοδικού Φυσικές
Επιστήμες στην Εκπαίδευση.

Εκτός των ενδιαφέροντων άρθρων που θα βρείτε μπορείτε να ενημερωθείτε
για το Συνέδριο που συνδιοργανώνει η ΠΑΝΕΚΦΕ στη Θεσσαλονίκη 16-17
Απριλίου. Θέματα του Συνεδρίου:

Διδακτικές προσεγγίσεις και πειραματική διδασκαλία στις Φυσικές Επιστήμες Το συνέδριο εστιάζεται στην παρουσίαση και συζήτηση ερευνητικών δεδομένων αλλά και προτάσεων που απαντούν σε διάφορα ερωτήματα που προέρχονται από την εμπειρία που έχει αποκτηθεί διεθνώς τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Μπορείτε να στείλετε εργασίες σας τόσο για το περιοδικό όσο και
για το Συνέδριο.

Διαβάστε το περιοδικό.