Προσομοιώσεις φυσικής από τον Στέλιο Χατζηθεοδωρίδη

Στο συνημμένο αρχείο υπάρχουν οδηγίες για τη μελέτη των κυμάτων με τη βοήθεια προσομοιώσεων. Η εργασία έγινε από τον Στέλιο Χατζηθεοδωρίδη, καθηγητή στο Πρότυπο ΓΕλ Αναβρύτων.

Μεταβείτε πρώτα στο σύνδεσμο που δίνεται στο αρχείο και μετά πατήστε πάνω σε μια προσομοίωση για να εγκαταστήσετε το λογισμικό που τη τρέχει.

Στον ίδιο ιστότοπο μπορείτε να βρείτε και άλλες προσομοίωσεις από άλλα κεφάλαια της φυσικής της χημείας και των μαθηματικών.

 

Διαβάστε το αρχείο pdf.

 

 

 

Ο ιστότοπος του ΕΚΦΕ Καστοριάς με προσομοιώσεις φυσικής

Προσομοιώσεις για τις Ταλαντώσεις, τη συμβολή, την Οριζόντια Βολή και άλλες.

Δείτε τον ιστότοπο.

O ιστότοπος Go-Lab με προτάσεις διδασκαλίας

Ο ισιτότοπος go-lab διαθέτει προτάσεις διδασκαλίας φυσικών μαθημάτων βασισμένων πάνω στις αρχές της διερευνητικής μάθησης, με πειράματα προσομοίωσης.

Δείτε το κατάλογο των προτεινόμενων διδασκαλιών.

Δείτε την εφαρμογή στην άνωση.

Η ιστοσελίδα http://users.sch.gr/isites/ με λογισμικά και προσομοιώσεις φυσικής, χημείας

Δείτε την ιστοσελίδα του σχ. συμβούλου, Γιάννη Σιτέ, με λογισμικά φυσικών επιστημών (ΣΕΠ, modellus, Interactive Physics, Phet, Edisson, Irydium) και προσομοιώσεις καθώς και άλλο χρήσιμο υλικό.