Ρυθμιστικά Διαλύματα – Σχέδιο Μαθήματος

Σχέδιο μαθήματος για τα Ρυθμιστικά Διαλύματα (Χημεία Γ λυκείου κατεύθυνσης), από το Σχολικό Σύμβουλο Φυσικών Εύβοιας Βοιωτίας κ. Α. Μαυρόπουλο.

Διαβάστε το Σχέδιο Μαθήματος

 

 

 

 

 

 

Ρυθμιστικά με EXCEL

Χρήση του EXCEL για τον υπολογισμό του pH μετά τη σταδιακή προσθήκη οξέος σε ρυθμιστικό διάλυμα. Μια άσκηση που δίνεται στους μαθητές για τον υπολογισμό μόνο ενός pH. Με το EXCEL μπορούμε να πάρουμε σειρά υπολογισμών και να κάνουμε και τη γραφική παράσταση.

Δείτε την άσκηση.

Ρυθμιστικά Διαλύματα

Διαπίστωση της ικανότητας ορισμένων διαλυμάτων να αντιστέκονται στην αλλαγή του pH τους. Μέτρηση της ρυθμιστικής ικανότητας. Σύγκριση δύο ρυθμιστικών με τα ίδια συστατικά, αλλά με διαφορετική συγκέντρωση.

Δείτε το Φύλλο Εργασίας.

 

Επιπλέον οδηγίες για τη συντήρηση του pH μέτρου.