Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 στη διδασκαλία μαθημάτων Φυσικών Επιστημών

Οι υπεύθυνoι του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. και του Ε.Κ.Φ.Ε Εύβοιας προσκαλούν τους εκπαιδευτικούς του νομού Εύβοιας που διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες, να παρακολουθήσουν το εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα:

 

«Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 στη διδασκαλία μαθημάτων Φυσικών Επιστημών».

 

Το σεμινάριο υλοποιείται από τους παρακάτω φορείς:

  1. Τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κυκλάδων και Εύβοιας
  2. Την Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (http://www.e-diktyo.eu)
  3. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  4. Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, και
  5. Τα Ε.Κ.Φ.Ε Εύβοιας και Νέας Φιλαδέλφειας.

και έχει ως αντικείμενο την αξιοποίηση Web 2.0 εργαλείων στην διδασκαλία μαθημάτων Φυσικών Επιστημών. Τα εργαλεία και οι υπηρεσίες που αξιοποιούνται διατίθενται δωρεάν και η συμμετοχή των εμπλεκομένων είναι εθελοντική.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 100 ώρες εξ αποστάσεως, ξεκινά στις 10 Οκτωβρίου 2016 και ολοκληρώνεται στις 13 Μαρτίου 2017. Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης του Moodle, ενώ θα υπάρχει υποστήριξη των συμμετεχόντων μέσω της κοινότητας που έχει δημιουργηθεί, με τη χρήση εργαλείων όπως forum, chat, email και τηλεδιάσκεψης με χρήση της πλατφόρμας Big Blue Button.

Επιπρόσθετα  για την κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών δίνεται η δυνατότητα για  τρεις τρίωρες επιμορφωτικές δια ζώσης συναντήσεις, που θα πραγματοποιηθούν από το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. και το Ε.Κ.Φ.Ε. Εύβοιας στο σχολικό εργαστήριο πληροφορικής και εφαρμογών Η/Υ του 1ου γυμνασίου Χαλκίδας, μέρα Τετάρτη και ώρες 2-5 το απόγευμα σε ημερομηνίες που θα γνωστοποιηθούν  κατά την  πρώτη εβδομάδα έναρξης του σεμιναρίου.

Στον Πίνακα μπορείτε να βρείτε τα επιμορφωτικά αντικείμενα και τις ημερομηνίες που θα είναι διαθέσιμο το υλικό στους επιμορφούμενους.

 

Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 Hot potatoes

 

10/10/16
2 Δημιουργία λογαριασμών – Ενημέρωση προφίλ

 

17/10/16
3 CrosswordLabs – Σταυρόλεξα

 

24/10/16
4 Blog στο ΠΣΔ (Μέρος Α)

 

31/10/16
5 Blog στο ΠΣΔ (Μέρος Β)

 

07/11/16
6 Mέσα αποθήκευσης στο “σύννεφο” (Μέρος Α)

 

14/11/16
7 Mέσα αποθήκευσης στο “σύννεφο” (Μέρος Β)

 

21/11/16
8 Ιστοριογραμμή

 

28/11/16
9 Google Earth

 

05/12/16
10 η-Τάξη από το ΠΣΔ (Μέρος Α)

 

12/12/16
11 η-Τάξη από το ΠΣΔ (Μέρος Β)

 

19/12/16
12 Google Έγγραφα (Μέρος Α)

 

09/01/17
13 Google Έγγραφα (Μέρος Β)

 

16/01/17
14 Google Maps & Street View

 

23/01/17
15 Padlet

 

30/01/17
16 Quizlet

 

06/02/17
17 Easel.ly – Δημιουργία Infographic

 

13/02/17
18 Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία

 

20/02/17
19 Φωτόδεντρο

 

27/02/17
20 Prezi

 

06/03/17

 

Οι επιμορφούμενοι με την ολοκλήρωση του επιμορφωτικού κύκλου θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

 

Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη δήλωση συμμετοχής τους έως την

Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016

στην ηλ. Διεύθυνση

https://goo.gl/forms/7v1kRbkGhpIjeTa73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαδικτυακά μαθήματα για καθηγητές από τον ιστότοπο Coursera

Διαδικτυακά μαθήματα για καθηγητές από τον ιστότοπο COURSERA.

Τα μαθήματα καλύπτουν τις περιοχές των μαθηματικών, των φυσικών επιστημών και της κοινωνιολογίας. Γίνονται συνήθως στα αγγλικά, αλλά κάποια προσφέρονται και σε άλλες γλώσεες. Συνήθως παρέχεται βεβαίωση σπουδών.

Μεταξύ των μαθημάτων που ξεκινούν σύντομα υπάρχουν και τα ακόλουθα που αφορούν στις φυσικές επιστήμες:

1) American Museum of Natural History        “Evolution: A Course for Educators”

https://www.coursera.org/course/amnhevolution

2) University of Illinois at Urbana-Champaign   “Emergence of Life”

https://www.coursera.org/course/emergenceoflife

3)  Caltech        “The Science of the Solar System”

https://www.coursera.org/course/solarsystem

4) Rutgers University       “Analyzing the Universe”

https://www.coursera.org/course/analyze

5) Tel Aviv University     “What a Plant Knows (and other things you didn?t know about plants)”

https://www.coursera.org/course/plantknows

6) American museum of natural history     “Genetics and Society: A Course for Educators”

https://www.coursera.org/course/amnhgenetics

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΕ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Ένα από τα πιο καινοτόμα προγράμματα e-learning που προσφέρονται από το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου κατά το τρέχον έτος έχει τον τίτλο ««ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΕ ΕΙΚΟΝΙΚΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ».
Αντικείμενο αυτού του προγράμματος αποτελεί η εισαγωγή των εκπαιδευόμενων
στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε εικονικά περιβάλλοντα μάθησης
(εικονικοί κόσμοι, Interactive Physics, Virtual Lab IrYdium Project) για τη διδασκαλία
των Φυσικών Επιστημών που αποβλέπουν στην οικοδόμηση βασικών γνώσεων και
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επιστημονικής μεθόδου από τους μαθητές.

Διαβάστε περισσότερα.

Διαδικτυακό σεμινάριο Games in Schools

Σεμινάριο του European SchoolNet Academy για καθηγητές που διερευνά τη δυναμική της μάθησης βασιζόμενης σε παιχνίδια στο σχολείο. Το σεμινάριο θα εξετάσει τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που προσφέρουν τα παιχνίδια και θα δώσει πρακτικά παραδείγματα για χρήση στη καθημερινή διδακτική πρακτική.

Ξεκινά στις 27 Οκτωβρίου. Θα διαρκέσει 6 βδομάδες. Απαιτείται περίπου 1,5 ώρα εργασίας ανά βδομάδα.

Παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Διαβάστε περισσότερα.