Στάσιμα Κύματα

Το ΕΚΦΕ Πιερίας δημιούργησε δύο βίντεο και ένα φύλλο εργασίας σχετικά με τη μελέτη των στάσιμων κυμάτων.

Με τη βοήθεια των παρακάτω οι μαθητές μπορούν:

?      ·         Να παρατηρήσουν το στάσιμο κύμα.

?      ·         Να κατανοήσουν ότι το στάσιμο κύμα σχηματίζεται μόνο όταν οι συχνότητες των συμβαλλόμενων κυμάτων είναι ακέραιο πολλαπλάσιο μιας ελάχιστης συχνότητας.

?      ·         Να υπολογίσουν την ταχύτητα διάδοσης των συμβαλλόμενων κυμάτων.

?      ·         Να διαπιστώσουν την εξάρτηση του μήκους κύματος από τη συχνότητα.

?      ·         Να διαπιστώσουν ότι η ταχύτητα διάδοσης του κύματος δεν εξαρτάται από τη συχνότητα.

?      ·         Να αντιληφθούν ότι ο αριθμός των δεσμών και των κοιλιών εξαρτάται από τη συχνότητα των συμβαλλόμενων κυμάτων.

?      ·         Να αντιληφθούν ότι η ταχύτητα του κύματος εξαρτάται από το μέσο διάδοσης (π.χ. από το πάχος του λάστιχου και την τάση του λάστιχου-χορδής).

 

Στάσιμο κύμα

https://www.youtube.com/watch?v=AQ5gx6MdCDg

 

Μετατασκευή μεγαφώνου σε ηλεκτρομηχανικό ταλαντωτή

https://www.youtube.com/watch?v=bK8_QEcEfME

 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΦΕ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΝΙΚΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στάσιμα κύματα

Σε έναν κυλινδρικό σωλήνα τοποθετούμε ένα μεγάφωνο στη μία βάση. Στην άλλη βάση υπάρχει έμβολο που μεταβάλλει το μήκος του κυλίνδρου. Με μετατόπιση του εμβόλου πετυχαίνουμε συντονισμό. Γνωρίζοντας το μήγκος του σωλήνα και τη συχνότητα του ήχου μετράμε τη ταχύτητα του ήχου στον αέρα.

Δείτε το σχετικό φύλλο εργασίας.