Ετικέτα: στροβοσκοπική

Μελέτη κινήσεων με την εφαρμογή Tracker

Με την εφαρμογή Tracker μπορούμε να μελετήσουμε πραγματικές κινήσεις που καταγράφουμε με τη κάμερά μας ή το κινητό μας. Με το ποντίκι επισημαίνουμε το ίχνος του κινητού σε κάθε καρρέ της ταινίας. Όλα τα ίχνη φαίνονται ταυτόχρονα στο τελευταίο καρρέ. Μετά μπορούμε, είτε να εκτυπώσουμε την εικόνα με τα διαδοχικά ίχνη και να αφήσουμε τους …

Συνέχεια ανάγνωσης

Άσκηση στην Οριζόντια Βολή

Οι μαθητές καλούνται να προσδιορίσουν την οριζόντια και τη κατακόρυφη ταχύτητα, την εξίσωση τροχιάς και το g, μέσα από μια στροβοσκοπική φωτογραφία. Δείτε την άσκηση.

Άσκηση στην οριζόντια βολή

Πρόκειται για τμήμα της εργασίας ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ? ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ. Δίνεται στους μαθητές μια στροβοσκοπική φωτογραφία και ζητείται να εξάγουν τις εξισώσεις της κίνησης και να προσδιορίσουν το g = 9,81 με τη βοήθεια του του EXCEL. Δείτε το σχετικό φύλλο εργασίας.