Ετικέτα: φυτικά κύτταρα

Πλασμόλυση Φυτικών Κυττάρων

Διαπίστωση της διαπερατότητας των κυτταρικών περιβλημάτων από το νερό. Δείτε το Φύλλο Εργασίας

Παρατήρηση Φυτικών Κυττάρων

Παρατήρηση της δομής Φυτικού Κυττάρου. Εξάσκηση στη προετοιμασία παρασκευάσματος και στη χρήση μικροσκοπίου. Δείτε το Φύλλο Εργασίας