Χρήσεις της τρισδιάστατης εκτύπωσης στην ιατρική

Οι εκτυπωτές 3D εγκαινίασαν μια νέα εποχή στην τεχνολογία, όπου εξατομικευμένα εξαρτήματα μπορούν να παραχθούν με πολύ μικρό κόστος. Ένα παράδειγμα είναι η εφαρμογές που μας δίνουν στην ιατρική.

Διαβάστε δύο άρθρα σχετικά. Στο πρώτο άρθρο παρουσιάζεται η κατασκευή ενός βιονικού αυτιού, με την εμφύτευση ηλεκτρονικού chip σε πλαστικό και ενσωμάτωση στο κεφάλι του ασθενούς. Στο δεύτερο άρθρο περιγράφεται η κατασκευή συνθετικών οστών στο σχήμα ακριβώς των οστών του ασθενούς που έχουν καταστραφεί και πρέπει να αντικατασταθούν.

Διαβάστε τα άρθρα

Βιονικό αυτί

Συνθετικά οστά

 

 

 

Open Source Lab Equipment

H Gaudi labs είναι ένας οργανισμός στην  Ελβετία που εξειδικεύεται στη κατασκευή συσκευών εργαστηρίου βιολογίας από ανακυκλώσιμα υλικά. Επίσης δείχνει πως μπορεί να συνδυαστεί ένα Arduino για τη λήψη μετρήσεων σε ένα πείραμα βιολογίας ή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έναν 3D printer για να φτιάξουμε συσκευές για το εργαστήριο.

Δείτε πως μπορείτε να φτιάξετε φυγόκεντρο από το drive του σκληρού δίσκου ενός παλιού Η/Υ, ένα φασματόμετρο, από μια web camera, έναν incubator, μια συσκευή ηλεκτροφόρησης και πολλά άλλα.

Διαβάστε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Gaudi Labs