Δειγματική Διδασκαλία: Οργάνωση του γενετικού υλικού σε χρωμοσώματα

Σενάριο διδασκαλίας για τη Γ γυμνασίου, που παρουσίασε ο Γιάννης Κανελλόπουλος (γυμνάσιο Αμαρύνθου) στο σεμινάριο “Δειγματικές Διδασκαλίες” που διοργάνωσε ο Σχολικός Σύμβουλος κ.Α. Μαυρόπουλος στις 31 Μαρτίου 2015 στο ΕΚΦΕ.

 

Διαβάστε το σενάριο.

 

 

 

 

 

 

animations για το DNA

Animations από τον ιστότοπο http://www.hhmi.org/biointeractive.

Αντιγραφή του DNA

Αντιγραφή του DNA (βασικές λεπτομέρειες)

Η χημική δομή του DNA

Ο Watson κατασκευάζει μοντέλα των νουκλεϊνικών βάσεων

Coding sequences in DNA