Ρευστά σε κίνηση

Παρουσίαση Powerpoint για τη διδασκαλία του μαθήματος Ρευστά σε Κίνηση της Γ’ λυκείου από τη Μαρίνα Στέλλα, υπεύθυνη του ΕΚΦΕ Νέας Ιωνίας.

Περιέχει πολλούς συνδέσμους με ψηφιακές εφαρμογές.

Δείτε τη παρουσίαση.

 

Δείτε και την εφαρμογή PHET “πίεση και ροή υγρού”.