Διαγωνισμός pathway

Το Μάιο του 2013 το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής προκήρυξε δύο διαγωνισμούς, έναν για τα γυμνάσια και έναν για τα λύκεια, μεταξύ των ΕΚΦΕ της χώρας με σκοπό τη προώθηση της Διερευνητικής Μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες.
Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν το Δεκέμβριο. Το ΕΚΦΕ Εύβοιας πήρε τη 3η θέση στο διαγωνισμό των λυκείων και τη 5η θέση στο διαγωνισμό των γυμνασίων. Πρόκειται για τις ασκήσεις
– ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ των ΚΙΝΗΣΕΩΝ και ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ, για το λύκειο και
– ΑΝΩΣΗ-ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ-ΑΡΧΗ ΑΡΧΙΜΗΔΗ, για το γυμνάσιο.

Οι εργασίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα, στις κατηγορίες “Άλλες ασκήσεις, Λύκειο-Φυσική” και “Άλλες ασκήσεις, Γυμνάσιο-Φυσική”.

Δείτε τη προκήρυξη των διαγωνισμών.

Το έργο Pathway

Το έργο Pathway (Best Practices to Inquiry-Based Science Teaching), είναι ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προωθείται στην Ελλάδα από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Αφορά στη διδασκαλία των Θετικών Μαθημάτων με μεθόδους Διερευνητικής Μάθησης.

Δείτε το σχετικό ιστότοπο της Ε.Ε. και του Ι.Ε.Π.

Άνωση – Πυκνότητα – Αρχή Αρχιμήδη

Βράβευση του ΕΚΦΕ Εύβοιας στο διαγωνισμό pathway του ΙΕΠ για τη προώθηση της Διερευνητικής Μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες. Η Αρχή του Αρχιμήδη, η εξίσωση της άνωσης Α=dVg και η έννοια της πυκνότητας εξάγονται από πραγματικά και εικονικά πειράματα. Παρατίθενται πρακτικές εφαρμογές.

Δείτε το σενάριο διδασκαλίας.

Δείτε το σχετικό φύλλο εργασίας για τους μαθητές.

Ανεξαρτησία των Κινήσεων και Οριζόντια Βολή

Βράβευση του ΕΚΦΕ Εύβοιας στο διαγωνισμό pathway του ΙΕΠ για τη προώθηση της Διερευνητικής Μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες. Οι εναλλακτικές ιδές των μαθητών αντιμετωπίζονται με τη δημιουργά κατάλληλων αρχείων σε λογισμικά όπως το Geogebra. Οι νόμοι των κινήσεων και η Αρχή Ανεξαρτησίας των Κινήσεων εξάγονται από τα εικονικά και επαληθεύονται από τα πραγματικά πειράματα.

Δείτε το σχετικό σενάριο διδασκαλίας.

Δείτε το σχετικό φύλλο εργασίας για το μαθητή.