Πειράματα Χημείας σε μικροκλίμακα

Μέτρηση pH και πειράματα με οξέα, βάσεις και άλατα και άλλα πειράματα χημείας γυμνασίου σε σταγόνες αντί για δοκιμαστικούς σωλήνες. Μια πρωτοποριακή μέθοδος εργαστηριακής άσκησης με πολλά πλεονεκτήματα. Πρόταση της υπεύθυνης του ΕΚΦΕ Νέας Ιωνίας Μαρίνας Στέλλα.

Δείτε το powerpoint.

Διαβάστε το Φύλλο Εργασίας για το pH.

Διαβάστε το  Φύλλο Εργασίας για τη χημεία του γυμνασίου.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρυθμιστικά με EXCEL

Χρήση του EXCEL για τον υπολογισμό του pH μετά τη σταδιακή προσθήκη οξέος σε ρυθμιστικό διάλυμα. Μια άσκηση που δίνεται στους μαθητές για τον υπολογισμό μόνο ενός pH. Με το EXCEL μπορούμε να πάρουμε σειρά υπολογισμών και να κάνουμε και τη γραφική παράσταση.

Δείτε την άσκηση.

pH διαλύματος

Προσδιορίζεται το pH διαφόρων διαλυμάτων καθημερινής και μη χρήσης με τη βοήθεια δεικτών.

Δείτε το σχετικό φύλλο εργασίας.