Μελέτη κινήσεων με την εφαρμογή Tracker

Με την εφαρμογή Tracker μπορούμε να μελετήσουμε πραγματικές κινήσεις που καταγράφουμε με τη κάμερά μας ή το κινητό μας.

Με το ποντίκι επισημαίνουμε το ίχνος του κινητού σε κάθε καρρέ της ταινίας. Όλα τα ίχνη φαίνονται ταυτόχρονα στο τελευταίο καρρέ. Μετά μπορούμε, είτε να εκτυπώσουμε την εικόνα με τα διαδοχικά ίχνη και να αφήσουμε τους μαθητές να μετρήσουν διανυόμενες αποστάσεις, να τις κάνουν γραφικές παραστάσεις και να υπολογίσουν ταχύτητες και επιταχύνσεις, είτε μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά με το Tracker. Κατάλληλο και για κυκλικές κινήσεις.

 

Διαβάστε στο έγγραφο Word τις οδηγίες.

Δείτε ένα παράδειγμα με ελεύθερη πτώση.

 

 

 

 

 

Οριακή ταχύτητα με το λογισμικό Tracker

Ο Υπεύθυνος του ΕΚΦΕ Θεσπρωτίας, Βασίλης Νούσης ανέβασε στο blog του ΕΚΦΕ Θεσπρωτίας (http://ekfethesp.blogspot.gr/) ένα βίντεο με την κίνηση μιας σταγόνας Lugol σε λάδι. Η σταγόνα πολύ γρήγορα αποκτά οριακή ταχύτητα η οποία μπορεί να υπολογιστεί με τη βοήθεια του λογισμικού ανάλυσης βίντεο Tracker.
Πιθανή επέκταση (δεν έχει δοκιμαστεί ακόμη) ο προσδιορισμός του ιξώδους του λαδιού, έχοντας προσδιορίσει νωρίτερα την πυκνότητα λαδιού και Lugol και εκτιμώντας μέσω του Tracker τη διάμετρο της σταγόνας.

Το λογισμικό ανάλυσης βίντεο Tracker με πειράματα Φυσικής Α λυκείου

Εφαρμογή που αναπτύχθηκε από το Βασίλη Νούση, υπεύθυνο του ΕΚΦΕ Θεσπρωτίας.

Στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών Φυσικής για την Α? και Β? Λυκείου καθορίζεται μια
σειρά πειραματικών ασκήσεων και άλλων δραστηριοτήτων που μπορούν να πραγματοποιηθούν «στο
εργαστήριο ή/και στον Η/Υ». Αυτή η προτροπή ή/και απαίτηση των προγραμμάτων σπουδών για χρήση του Η/Τ σε πειραματικές ασκήσεις μπορεί να υλοποιηθεί με τη βοήθεια δύο κατηγοριών λογισμικού:

  • Λογισμικά MBL (Microprocessor Based Laboratory) που συνοδεύουν συστήματα συγχρονικής
    λήψης και απεικόνισης. Στην κατηγορία αυτή ανήκει για παράδειγμα το DBLab ή το Multilab
    που συνοδεύουν το σύστημα Multilog με το οποίο είναι εφοδιασμένα τα περισσότερα εργαστήρια Φυσικών Επιστημών των λυκείων της χώρας μας.
  • Λογισμικά VBL (Video Based Laboratory) ή αλλιώς λογισμικά ανάλυσης βίντεο.

Λήψη, εγκατάσταση.
Το Tracker μπορεί να μεταφορτωθεί από την ιστοσελίδα: http://www.cabrillo.edu/~dbrown/tracker/
του Douglas Brown ή την ιστοσελίδα: http://www.opensourcephysics.org/items/detail.cfm?ID=7365
του Open Source Physics.

 

Διαβάστε περισσότερα.